Programy narodowe

24 maja 2013

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Przebudowa dróg gminnych nr 103687L, 103688L, 103689L, 103690L, 103691L, 103692L, 103693L oraz 103172L wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kock.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci dróg gminnych (ulic) i ciągów pieszo-jezdnych wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędną przebudową uzbrojenia w Kocku, w obszarze osiedla Podczarnie, stanowiącego ¼ powierzchni miasta. W ramach zadania zostaną wykonane ulice lokalne i dojazdowe wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz ciągi pieszo-jezdne.

Zakres robót planowany do wykonania w ramach zgłoszonego zadania (branża drogowa i sanitarna) obejmuje:
10 odcinków ulic o łącznej dług. 2.603,8 m,
3 ciągi pieszo-jezdne o łącznej dług. 288,3 m, sprzężone z drogami
sieć kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 2 340,4 m (w tym długości rur kanalizacyjnych wynoszą odpowiednio: PP Ø800 – 188,8 m, PP Ø600 – 63,4m, PP Ø500 – 486 m, PP Ø400 – 140,8 m, PP Ø300 – 483,6 m, PP Ø250 – 187,4 m, PP Ø200 – 412 m, PP Ø150 – 378,4 m)

Wartość zadania
5 559 883,42 zł

Udział dotacji
2 740 598,00 zł
Wkład własny Gminy
2 819 284,42 zł

Okres realizacji
09.03.2009 – 15.11.2009

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów