Zagospodarowanie placów wokół miejsc pamięci wraz z przebudową chodników w ulicy Warszawskiej i Wojska Polskiego

26 maja 2013

Opis operacji pn. „Zagospodarowanie placów wokół miejsc pamięci wraz z przebudową chodników w ulicy Warszawskiej Wojska Polskiego” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

I. Lokalizacja: gmina Kock, miejscowość Kock
II. Opis projektu:
W ramach zadania wykonano następujące prace:
1) uporządkowano i zagospodarowano plac wokół pomnika gen. Kleeberga, w szczególności poprzez nasadzenie zieleni, wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszych, utwardzenie parkingu, montaż elementów małej architektury, remont istniejących schodów i płyty wokół pomnika;

2) uporządkowano i zagospodarowano plac wokół pomnika Kościuszki, w szczególności poprzez uporządkowanie i nasadzenie zieleni, uformowanie rabat, ułożenie utwardzonych placów i ciągów komunikacyjnych pieszych, montaż elementów małej architektury;

3) przebudowano chodniki w ulicy Warszawskiej i części Wojska Polskiego o łącznej powierzchni 4 902 m2.

III. Całkowita wartość projektu 792 567,86 zł
IV. Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW 488 045,00 zł
V. Okres realizacji 01.06.2009 r. – 30.09.2009 r.

zagospodarowanie zagospodarowanie2

 

 

prow na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA