Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów

26 maja 2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Przedmiotem projektu jest:
1) budowa infrastruktury sieci LAN i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia serwerowi
2) zakup sprzętu ICT
3) oprogramowanie i systemy zarządzania
Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Jeziorzany i Michów.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:
1) budowa e-administracji – uruchomienie następujących usług elektronicznych:
– utworzenie portalu promocyjno – informacyjnego,
– wdrożenie systemu e-Urząd,
– uruchomienie zestawów do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych certyfikatami kwalifikowanymi,
– wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
2) modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek, umożliwiająca wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, obsługę portalu obsługi interesanta przez Internet oraz opracowywanie treści portalu. Modernizacja będzie obejmować:
– wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
– wykonanie dedykowanych instalacji elektrycznych wraz z centralnymi zasilaczami awaryjnymi,
– zakup serwerów, przełączników KVM, i streamerów,
– zakup sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi i zasilaczami awaryjnymi,
– zakup oprogramowania biurowego,
– zakup sprzętu multimedialnego.
3) zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych jednostek objętych projektem poprzez zakupienie firewalli sprzętowych, oprogramowania antywirusowego oraz narzędzi do administrowania siecią.
4) budowa punktów dostępu do internetu: infomaty, hot-spoty.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-001/09-00-0255 z dnia 8 czerwca 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 866 563,40 zł.
Dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych – 1 586 578,89 zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12. 2010 rok.

program regionalny