Rewitalizacja miasta Kock

26 maja 2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kock. Zakres projektu obejmuje zadania:

a) Przebudowa rynku w Kocku:
– uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego, wymiana nawierzchni rynku na kostkę brukową betonową gr. 6 i 8 cm oraz kostkę granitową 25 (wydzielenie pasów jezdnych i ciągów pieszych) wraz z przebudową oświetlenia
– wymiana podziemnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa o dł. 0,35 km, sieć kanalizacyjna o dł. 0,18 km)
– uporządkowanie terenów zielonych (wymiana części zadrzewienia, modernizacja i remont istniejącej fontanny, uporządkowanie małej architektury )
– przebudowa napowietrznych przyłączy energetycznych
– przebudowę istniejącej wiaty przystankowej oraz toalety podziemnej,
– remont pomnika św. Heleny

b) Wymiana sieci sanitarnych w obszarze I objętym rewitalizacją:
– wymiana sieci wodociągowej dł. 6,7 km z rur azbestowych i żeliwnych na rury z PE dn 160 metodą bezwykopową z wykorzystaniem trasy starego przewodu
– przebudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 0,17km z rur kamionkowych na PE metodą bezwykopową

c) Roboty budowlane i modernizacja dróg lokalnych oraz chodników w obszarze I objętym rewitalizacją polegające na:
– wymianie nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukowa betonową gr. 6cm i płyty betonowe gr. 5cm
– wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej gr. 4-6 cm na drogach lokalnych o długości 5,33km
Zadania: Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki, Jana Pawła II, 1-go Maja, Apteczna, remont mini ronda w Kock, drogi gminnej stadion, ul. Wojska Polskiego, ciągu pieszego 185KX, nr 103173 ul. Zastodolna, ul. Żydowska, Stadion Dojazd – 038DDK-G, ul Kościuszki 103155L, ul. Radzyńska (Hanki Sawickiej), ul. Jana Pawła II (Krasickiego), ul. Przechodnia, ul. Stodolna, nr 103171L ul. Warszawska, remont dróg gminnych PCK, L.Osińskiego (Pstrowskiego), 3 Maja (22 Lipca), ulice 1 Maja, Zaszkolna, Pocztowa, Kościuszki.

d) Remont i adaptacja budynku Przedszkola na działalność Domu Kultury, OPS, KRUS, Centrum Obsługi Inwestora i Ośrodka Informacji Turystycznej:
– termomodernizacja budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni z opalanej paliwem stałym na gazową, docieplenie ścian i dachu)
– wymiana inst. elektrycznej
– roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz budynku
– przystosowanie budynku do wymagań ppoż.
– budowa ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w obrębie działki.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 03/10-UDA-RPLU.03.02.00-06-040/10-00-0575 z dnia 13 lutego 2012 roku.

Całkowita wartość projektu: 12 767 473,96 zł.
Dofinansowanie 75 % wydatków kwalifikowanych – 8 663 013,31 zł.

Termin zakończenia rzeczowego projektu: 31.12.2013 rok.

Kock_rynek  DSC_0315 DSC_0472  DSC_0476

Cykl imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Kocku związanych z PROMOCJĄ PROJEKTU REWITALIZACJI MIASTA KOCK (26 X-28 XI 2013)

 

1)      26 października 2013 r. odbył się wernisaż rzeźby Mariana Korczyka oraz koncert pt. „Nasz Wysocki” w wykonaniu Michała Konstrata i Piotra Matczuka

Wystawa Mariana Korczyka zainaugurowała działalność galerii Domu Kultury w nowej siedzibie. Wernisaż zgromadził ok. 120 osób z całego kraju. Marian Korczyk zajmuje się przede wszystkim rzeźbą sakralną, wystrojem kościołów, projektowaniem wnętrz sakralnych. Wykonuje również rzeźbę kameralną i ona została zaprezentowana na wystawie. Wprowadzenia do wystawy dokonali Kazimierz Parfianowicz – historyk sztuki, emerytowany pracownik naukowy UMCS i prof. Józef Jerzy Kierski – rzeźbiarz, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wernisażowi towarzyszył koncert promujący płytę „Nasz Wysocki” z utworami Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu bardów z Warszawy Michała Konstrata i Piotra Kajetana Matczuka (płyta „Nasz Wysocki” to próba zmierzenia się z twórczością rosyjskiego barda przez artystów, z których każdy inaczej wyraża swoją emocjonalność oraz postrzeganie rzeczywistości. Wykonywany na koncercie w Kocku materiał z płyty przybliża postać Włodzimierza Wysockiego: muzycy opowiadali między piosenkami o jego barwnym i tragicznym życiu. Piotr Kajetan Matczuk to muzyk, pianista i aranżer. Michał Konstrat jest śpiewającym autorem i muzykiem – akompaniując sobie na gitarze, wykonuje podczas koncertu wybrane pieśni w języku rosyjskim. Jego interpretacje są klasyczne, tzn. bliskie oryginalnych wykonań barda).

Galeria w nowej siedzibie Domu Kultury złożona jest z dwóch połączonych sal, ma łącznie około 120 m kw., co umożliwia prezentację dużych wystaw malarskich, fotograficznych, a także rzeźbiarskich. Równocześnie w tym samym miejscu mogą odbywać się koncerty i inne wydarzenia artystyczne w ramach wernisaży. Wystawa trwała do 15 listopada, obejrzało ją ok. 500 widzów.

 

2)      11 listopada 2013 r. miał miejsce występ taneczny i wokalny zespołu regionalnego „KROPELKI ROSY” z okazji Święta Niepodległości

11 Listopada społeczność Kocka uczciła przez oddanie hołdu bohaterom naszej wspólnej przeszłości, modlitwę za Ojczyznę i udział w występie dziecięcego zespołu regionalnego. Zgromadzone delegacje wraz z pocztami sztandarowymi zebrały się przy pomniku Tadeusza Kościuszki gdzie, po krótkim wystąpieniu burmistrza Kocka Tomasza Futery, złożono kwiaty. Następnie w kościele parafialnym odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, po zakończeniu której społeczność miasta i gminy podziwiała na wyremontowanym placu Anny Jabłonowskiej występ taneczny i wokalny dzieci z zespołu KROPELKI ROSY. Zespół działa od 2005 roku w ramach Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego NASZ REGION przy OSiR w Łukowie. Kierownikiem zespołu jest pani Renata Pawlikowska. Dzieci prezentują piękno polskiego folkloru i tańce narodowe. Podziwialiśmy krakowiaka, mazura i poloneza oraz piosenki HEJ, OD BIŁGORAJA (w wykonaniu Mai Przegalińskiej i Kacpra Matejka) oraz UŁANI, UŁANI i TAM NA BŁONIU BŁYSZCZY KWIECIE. Występ taneczny i wokalny odbył się w ramach obchodów Święta Niepodległości na wyremontowanym placu Anny Jabłonowskiej po Mszy Św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym. Występ złożony z tańców polskich i pieśni patriotycznych oraz ludowych obejrzało ok. 400 widzów.

Organizowany przez Dom Kultury występ taneczny i wokalny zespołu ludowego na zrewitalizowanym placu Anny Jabłonowskiej jest zapowiedzią sytuowania tam większej ilości plenerowych imprez kulturalnych – nie tylko związanych z obchodami Świąt Narodowych 3 Maja i 11 Listopada czy Dniami Kocka. Piękne otoczenie sprawia, że mieszkańcy miasta i gminy oraz goście tłumnie biorą w nich udział, co przyczynia się do integracji społeczności i kształtowania postaw społecznych i patriotycznych – szczególnie w młodym pokoleniu.

 

3)      22 listopada 2013 r. odbył się wernisaż malarstwa Piotra Tymochowicza i Ireneusza Boguszewskiego (wystawa pt. „FRAGMENTY”) oraz koncert Marcina Kowalczyka z towarzyszeniem Andrzeja Chodackiego i Lechosława Tarkowskiego

Drugi w okresie promocji wernisaż w galerii Domu Kultury – tym razem prezentowane było malarstwo dwóch twórców z Siedliszcza koło Chełma – zgromadził ok. 60 widzów. Wernisażowi towarzyszył koncert autorskich piosenek Marcina Kowalczyka z Parczewa (z zespołem). Wystawa (22 listopada – 20 grudnia) gromadziła około 60 płócien dwóch twórców (każdy z nich dysponował swoją oddzieloną częścią sali). Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Marcina Kowalczyka z zespołem miał miejsce nie w samej galerii a w położonej na tym samym piętrze Domu Kultury sali kameralnej, co sprzyjało intymności i właściwemu odbiorowi poetyckiego koncertu. Marcin Kowalczyk na co dzień jest liderem zespołu Dedli Swim – to grupa wpisująca się w nurt piosenki literackiej i muzyki awangardowej. Zespół powstał w Parczewie w 1996. Kompozytorem i autorem większości tekstów jest Marcin Kowalczyk. Twórczość Dedli Swim to zlepek wielu gatunków muzyki. Teksty i muzyka zespołu nawiązują do poezji śpiewanej, pojawiaja się także inspiracje i nawiązania do twórczości takich artystów jak Bob Dylan, Pink Floyd, SDM i Jimmi Hendrix i inni. Marcin Daniel Kowalczyk to świetny poeta, człowiek o wielu talentach. Jego koncerty to szczególny rodzaj literackiego misterium. To poeta wielkiego formatu. Mistrz słowa i muzyki. Koncert prowadził Andrzej Chodacki – utalentowany literat, laureat wielu konkursów poetyckich i prozatorskich.

4)      28 listopada 2013 r. miał miejsce uroczysty koncert promujący projekt rewitalizacji i oficjalne otwarcie nowej siedziby Domu Kultury

Cykl imprez promocyjnych związanych z promocją rewitalizacji w Domu Kultury w Kocku zakończył uroczysty koncert promujący projekt i oficjalne otwarcie jego wyremontowanej nowej siedziby. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały dwa spektakle uhonorowane głównymi nagrodami na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie w latach 2012 i 2013, występy wokalne zespołów ludowych oraz koncert w wykonaniu pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Grupa teatralna Domu Kultury w Kocku prowadzona przez instruktora – aktora i reżysera Marka Grabowskiego – zaprezentowała spektakle „SPOTKANIE BAJEK/REWIZOR” (przedstawienie zdobyło główna nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie w 2012 r.) oraz „NIEDŹWIEDŹ/OŚWIADCZYNY” wg dwóch jednoaktówek Antoniego Czechowa (przedstawienie zdobyło główną nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie w 2013 r.). Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim współpracują od kilku lat. Na uroczystym koncercie  wystąpili soliści, wśród których był utalentowany akordeonista z Kocka Dawid Nicpoń (laureat ogólnopolskich konkursów akordeonowych), oraz zespół akordeonowy PSM kierowany przez dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Czuryło, który koncert prowadził. Koncert zakończył poczęstunek połączony z występami wokalnymi zespołów ludowych z Górki Kockiej i Talczyna, które działają przy Domu Kultury w Kocku. W imprezie wzięli udział mieszkańcy Kocka, zaproszeni goście i występujący podczas uroczystego koncertu artyści (80 osób).

logo