SAPARD

23 maja 2013

SAPARD  2003-2004

sapard

 

Nazwa zadania – Budowa drogi gminnej nr 2210015 Kolonia Białobrzegi – Poizdów

Nr umowy – 16535/764-030119/02 – 2004

Wartość całkowita zadania – 967.198,71 zł, w tym udział środków przedakcesyjnych 629.336,47 zł

Zakres: budowa odcinka drogi gminnej o długości 1,22 km  i szer. 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

 

Nazwa zadania – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kolonia Poizdów, Wygnanka

Nr umowy – 16221/731-030048/03 – 2004

Wartość całkowita zadania – 859.782,51 zł, w tym udział środków SAPARD 634.966,81 zł

Zakres: wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 10.583 m wraz z przyłączami w ilości 73 szt. o łącznej długości 3142 m

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o.o.

 

Nazwa zadania – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Ruska Wieś, Białobrzegi, Białobrzegi Folwark, Poizdów, Poizdów Kolonia

Nr umowy – 1450/731-030022/02 – 2003

Wartość całkowita zadania – 983.241,84 zł, w tym udział środków SAPARD 718.292,27 zł

Zakres: wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 5326 m, wraz z przyłączami w ilości 95 szt o łącznej długości 3533 m

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o.o.

 

Nazwa zadania – Budowa drogi gminnej nr 2210015 Kolonia Białobrzegi – Poizdów

Wartość całkowita zadania – 1.022.244,30 zł, w tym udział środków przedakcesyjnych 628.110,29 zł

Zakres: budowa odcinka drogi gminnej o długości 1,25 km  i szer. 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.