WFOŚiGW 2007-2009

24 maja 2013

wfosigw

Projekty realizowane z pożyczek z WFOŚiGW w latach 2007-2009

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poizdowie – etap II
Roboty polegają na wymianie źródła ciepła – modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza gazowego.
Wartość zadania
111.585,67 zł
W tym pożyczka z WFOŚiGW
89.268,00 zł
Okres realizacji
15.05.2009– 30.09.2009

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poizdowie – etap I
Roboty polegają na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej oraz na dociepleniu ścian zewnętrznych
z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym kolorowym.
Wartość zadania
399.826,33 zł
W tym pożyczka z WFOŚiGW
319.860,00 zł
Okres realizacji
03.06.2008– 30.09.2008

Wykonanie układu uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Górce
W istniejącym budynku został zamontowany układ do uzdatniania wody, tj. 2 odżelaziacze Ø 180 z aeratorem dla Q hmax = 35 m³/h, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wg kategorii „B” ujęcia.
Wartość zadania
316.163,00 zł
W tym pożyczka z WFOŚiGW
252.930,00 zł
Okres realizacji
5.06.2008 – 30.11.2008

Termorenowacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kock
Prace prowadzono na trzech obiektach:
– budynku Zespołu Szkół w Kocku,
– budynku Urzędu Miejskiego w Kocku
– budynku Szkoły Podstawowej w Talczynie
Roboty polegały na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej oraz na dociepleniu ścian zewnętrznych
z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym kolorowym.
Wartość zadania
661.918,31 zł
W tym pożyczka z WFOŚiGW
454.485,00 zł
Okres realizacji
18.07.2007 – 30.04.2008