ZPORR

24 maja 2013

ZPORR UNIA EUROPEJSKA
Budowa sieci wodociągowej w gminie Kock

Przedmiot projektu stanowi wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Annopol, Wygnanka, Górka, Lipniak, pn część Kocka wraz z wykonaniem pompowni sieciowej w istniejącym budynku w m. Poizdów oraz budową stacji wodociągowej w m. Górka.

Łączna długość sieci wynosi 31 km.

Łączna długość przyłączy wynosi 10,1 km.

Bezpośrednie materialne efekty realizacji projektu:
– oddanie do użytku 207 przyłączy wodociągowych
– 1 pompownię sieciową w Poizdowie,
– oddanie do użytku stacji wodociągowej w Górce o wydajności

Wartość zadania – 1.929.241,22 zł

W tym udział środków UE 75% 1.190.026,13 zł oraz udział państwa 10% 158.670,14 zł.

Okres realizacji:
15.05.2006 – 27.12.2007

Wykonawca robót:
WODROL Sp. z o.o., ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin
Hydrex  Sp. z.o.o., ul. Zemborzycka 53Ł, 20-445 Lublin
„WODMAR” S. Kiewel, ul. Powstania Styczniowego 7A, 21-300 Radzyń Podlaski