Działka inwestycyjna

27 maja 2013

Działka Nr 707/3 o powierzchni 1.1722 ha – przeznaczenie – teren usług komercyjnych

– usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii i hotelarstwa, usług bytowych i rzemiosła nieuciążliwego, usług finansowych i administracji gospodarczej. Dopuszcza się aktywność gospodarczą w zakresie produkcji przemysłowej o uciążliwości ograniczonej do terenu działki.
Własność – gmina Kock

Położenie – miasto Kock przy ul. Kleeberga