Zbiornik retencyjno – rekreacyjny

27 maja 2013

BUDOWA ZBIORNIKA REKREACYJNO-RTENCYJNEGO NA ZASADACH PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRAWNEGO

położenie: miasto Kock – sąsiedztwo stadionu miejskiego
miejscowość : Kock
rodzaj : nieruchomość niezabudowana
powierzchnia : 24 ha
infrastruktura : elektryczność, woda
sugerowany typ inwestycji : budowa zbiornika rekreacyjno-retencynego
forma udostępnienia : wieloletnia dzierżawa
dostępność komunikacyjna : planowana droga ekspresowa S-19
właściciel : Gmina Kock
stan prawny : uregulowany
adres: Urząd Miejski w Kocku, ul. Krasickiego 27, 21-150 Kock
opis: Zbiornik wodny w Kocku o powierzchni 14,00 ha zlokalizowany zostanie na południowej stronie zabudowy miasta, na zachód od drogi Lublin – Kock, w odległości 150 m od mostu na rzece Tyśmienicy. Północna strona zbiornika graniczy z kompleksem pałacowo-parkowym i stadionem sportowym. Zachodnia z istniejącymi stawami, południowa z korytem rzeki Tyśmienicy.
Pod względem hydrograficznym zbiornik ten położony jest w dolinie – w widłach dwóch rzek tj. Tyśmienicy i rzeki Czarnej. Od północy i zachodu otoczony jest on tarasem o wysokości 10 – 15 m ponad teren programowanej inwestycji.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod zbiornik i pod tereny do zagospodarowania rekreacyjnego wynosi 24,0009. Ukształtowanie terenu jest bardzo regularne – płaskie. Występujące gleby zakwalifikowano do klasy V i VI.