Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Druga informacja o unieważnieniu konkursu ofert na organizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2021 r.

23 czerwca 2021

Kock, 23 czerwca 2021 r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Kock unieważnił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2021 r., gdyż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera