Bawię się – rozwijam się. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Kocku

30 kwietnia 2019

Beneficjent:
Klub Sportowy „POLESIE”
ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. T. Kościuszki w Kocku. Plac ten zostanie doposażony w elementy przeznaczone do zabawy zarówno dla młodszych dzieci jak i nieco starszych. W ramach niniejszej inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:
1) przygotowawczych i ręcznych robót ziemnych,
2) lokalizację i montaż urządzeń zabawowych
3) ułożenie nawierzchni amortyzującej w postaci maty przerostowej,
4) konserwację i naprawę istniejących elementów placu zabaw,
5) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
W ramach niniejszej inwestycji istniejący plac zabaw uzupełnia się o pięć nowych elementów zabawowych. Są nimi: statek WODNIK PR, bujak Dancer, Tablica 3 PR, huśtawka wahadłowa potrójna oraz trampolina ziemna o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Wskazana inicjatywa ma na celu wzbogacenie oferty rekreacyjnej miasta.
Cel projektu: Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Kocku w celu udostępnienia mieszkańcom interesującej infrastruktury rekreacyjnej
Wartość zadania – 78 144,11 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 54 432,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.06.2019 r.
Umowa nr 00640-6935-UM0311367/18 z dn. 11.06.2018 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.