Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Berka Joselewicza od granic aglomeracji

2 marca 2021

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, która obejmuje odcinek od działki nr 24/3 w miejscowości Białobrzegi Kolonia do granic aglomeracji. Długość sieci wynosi ok. 327 m. Uzbrojenie sieci:
– studzienki inspekcyjne teleskopowe DN400/DN425 z kinetami i rurą wznoszącą z PP, włazem żeliwnym D400 wspartym na pierścieniu betonowym – 2 sztuki
– studnia betonowa DN1000 – 5 sztuk
– tłocznia DN2000 – 1 sztuka
– rury osłonowe dwudzielne DN 100 (na kable eNN).
Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej o długości 0,3 km od granic aglomeracji w m. Kock
Wartość zadania – 528 900,00 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW – 240 137,00 zł
Termin zakończenia projektu: 31.12.2021 r.
Nr umowy o przyznaniu pomocy – 00120-65150-UM0300280/20 z dnia 02.03.2021 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”