„Dziś ćwiczenia, jutro zdrowie. Budowa profesjonalnej siłowni plenerowej w Kocku”

28 grudnia 2018

Beneficjent: Klub Sportowy „POLESIE”
ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock
W ramach realizacji operacji polegającej na budowie profesjonalnej siłowni plenerowej zamontowano trzy urządzenia, w tym: wyciskanie w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu – 1 szt., przyciąganie do klatki piersiowej ze zmiennym obciążeniem – 1 szt., urządzenie przeznaczone do treningu bicepsów przy zmiennym obciążeniu – 1 szt. oraz tablicę regulaminową.
Cel projektu: Budowa profesjonalnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku w celu udostępnienia mieszkańcom interesującej infrastruktury rekreacyjnej
Wartość zadania – 59 278,66 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 54 548,00 zł
Termin zakończenia projektu: 31.12.2018 r.
Umowa nr 00593-6935-UM0311356/18 z dn. 14.05.2018 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020