Kock pamięta o swojej historii – rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

30 kwietnia 2019

Beneficjent:
Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne
ul. Apteczna 4, 21-150 Kock
Przedmiotem przedsięwzięcia jest posadowienie rzeźby Ks. Anny Jabłonowskiej, której osoba mocno tkwi w historii miasta. Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska przyczyniła się do rozwoju miasta. Zapisała się w historii Kocka jako dobry zarządca dóbr, znawca literatury i sztuki oraz reformator. Przebudowany przez nią stary pałac Firlejów, zamieniony w okazałą rezydencję do dziś zachwyca turystów. Wskazana inicjatywa ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR. Przedsięwzięcie wzmocni sytuację gminy na rynku ofert turystycznych i zachęci turystów do odwiedzenia gminy.
Cel projektu: Budowa obiektów małej architektury na placu rynkowym w Kocku w celu udostępnienia mieszkańcom interesującej infrastruktury rekreacyjnej
Wartość zadania – 53 997,00 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 53 997,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.06.2019 r.
Umowa nr 00616-6935-UM0311357/18 z dn. 28.05.2018 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.