Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku

26 maja 2019

Beneficjent:
Gmina Kock
ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock
„Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin Kierglewiczów
i Domańskich na Cmentarzu Parafialnym w Kocku.”

Beneficjent:
Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne
ul. Apteczna 4, 21-150 Kock

Projekt obejmuje ocalenie pamięci: zarówno w warstwie materialnej (renowacja zabytkowych pomników nagrobnych) jak i edukacyjnej (warsztaty historyczno-kulturalne dla uczniów szkół podstawowych oraz uczestników spotkań Uniwersytetu III wieku). Nagrobki, wybrane do renowacji to przykłady XIX-wiecznej metaloplastyki, które można dziś spotkać tylko na zabytkowych nekropoliach. A taką właśnie jest cmentarz kocki, wpisany zarówno do gminnej, jak i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pomniki te zostały wykonane z żeliwa – materiału, który był popularny w XIX-wiecznej sztuce sepulkralnej oraz granitu i piaskowca, a dziś (praktycznie nieużywany w powstających nagrobkach) ma wartość historyczną, mówiącą o ówczesnej modzie. Zachowanie ich piękna wymaga pilnego przeprowadzenia niezbędnych fachowych prac renowacyjnych i konserwatorskich. Tylko one mogą zachować tę galerię na wolnym powietrzu, w której XIX-wieczne obiekty będą mogli nadal podziwiać nie tylko mieszkańcy i osoby przyjezdne, ale także przyszłe pokolenia. Od ich walorów artystycznych jeszcze cenniejsza jest wartość historyczna – opowiadają dziś mało znaną historię tutejszego XIX-wiecznego ziemiaństwa (m. in. przez inskrypcje, o tym informujące). To pomniki rodzin Kierglewiczów (Magdalena zm. ok. 1850 r., Antonina zm. 1841 r.), żony i córki Franciszka Kierglewicza burmistrza miasta Kock w latach 1834-1851 i Domańskich (Jan zm. 1857 r. i Katarzyna zm. 1871 r.), którzy byli właścicielami Poizdowa (wsi w gminie Kock). Konserwacja i renowacja zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego jest przedsięwzięciem innowacyjnym nie tylko w skali gminy Kock, ale również obszaru LGD. Odnowienie nagrobków na cmentarzu parafialnym jest jedynym tego typu działaniem w skali obszaru LSR.

Cel projektu: Konserwacja i renowacja dwóch XIX-wiecznych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kocku w celu zachowania dziedzictwa lokalnego.
Wartość zadania – 57 146,00 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 57 146,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.09.2020 r.
Umowa nr 01107-6935-UM0312220/19 z dn. 11.12.2019 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020