Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie

1 grudnia 2023

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

„Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie”

Gmina Kock realizuje operację polegającą na udostępnieniu infrastruktury rekreacyjnej w gminie poprzez modernizację oraz rozbudowę placu zabaw  przy Zespole Szkół w Poizdowie.

W ramach operacji zaplanowano do realizacji wykonanie ogólnodostępnego i niekomercyjnego placu zabaw.

Podjęte działania umożliwią poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGR, która pozwoli na udostępnienie miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie.

Cel projektu: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze Gminy Kock poprzez modernizacje palcu zabaw przy Zespole Szkół w Poizdowie.  

Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 77 360,00 zł

Termin zakończenia projektu: 31.12.2023 r.

Umowa nr 00149-6523.2-SW0310210/22/23 z dn. 19.04.2023 r.