Plac przy pomniku Generała Kleeberga przestrzenią publiczną dla mieszkańców i turystów

16 maja 2019

 


W ramach operacji wykonano dwa zadania:
1) Usytuowanie tablic pamiątkowych wraz z wykonaniem oświetlenia placu, w szczególności:
− zagospodarowanie terenu wokół pomnika gen. Franciszka Kleeberga poprzez wykonanie i montaż: 21 tablic pamiątkowych chodnikowych, 4 tablic pamiątkowych głównych, 4 tablic pamiątkowych przy schodach, remont schodów zewnętrznych, remont postumentu pomnika;
− budowa linii oświetlenia ulicznego o dł. 146 m (10 słupów parkowych, oprawy LED)
2) zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową profesjonalnej siłowni zewnętrznej
− lokalizacja urządzeń treningowych wraz z fundamentowaniem stóp;
− wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej;
− lokalizacja i osadzenie trampoliny ziemnej;
− lokalizacja tablicy regulaminowej wraz z fundamentowaniem;
− lokalizacja ławek, kosza na śmieci i ławki solarnej wraz z fundamentowaniem;
− lokalizacja ławek ze stolikiem wraz z fundamentowaniem;
− wprowadzenie nowych nasadzeń umacniających skarpy zbiornika;
− wprowadzenie nasadzeń drzew oraz krzewów;
− wycinka nalotu drzew i krzewów w okolicy zbiornika;
− remont pomostu – drewnianego mostka;
− renowacja zbiornika wodnego;
− usunięcie istniejących, zniszczonych ławek ze stolikiem i ich fundamentów.

Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności miejscowości Kock poprzez zagospodarowanie placu przy pomniku Generała Kleeberga i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji
Wartość zadania – 721 278,50 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 410 023,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.11.2019 r.
Umowa nr 00049-65170-UM0320032/18 z dn. 29.04.2019 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020