Promocja LGR i gminy Kock poprzez wydanie publikacji

15 września 2021

                                        

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
„Promocja LGR i gminy Kock poprzez wydanie publikacji”
Gmina Kock realizuje operację polegającą na promocji i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie dwóch publikacji. W ramach operacji zostaną wydane dwie publikacje:
1) Książka Adolfa Bocheńskiego pt. „Przyczynek do historii stosunków między ziemianami i chłopami w Polsce na podstawie źródeł archiwalnych majątku Kock” ukazała się drukiem w 1895 r. nakładem drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w języku niemieckim (praca była rozprawą doktorską przedstawioną na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Pruskiego w Getyndze. Po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim w przekładzie Wiesława Szymony OP. Pozycja ta zawiera wiele cennych informacji i źródeł oraz danych dotyczących gospodarki w majątku Kock (jego historia, funkcjonowanie, także z uwzględnieniem gospodarki rybackiej i rybołówstwa).
2) Kalendarium Miasta Kock – wydane po raz pierwszy w 1997 r. Obecnie zostało przygotowane drugie wydanie poprawione i uzupełnione. Publikacja zawiera najważniejsze wydarzenia od początków Kocka (pradzieje) do czasów najnowszych.
Cel projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie dwóch publikacji
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 24 151,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.09.2021 r.
Umowa nr 00096-6523.2-SW0310145/20/21 z dn. 16.04.2021 r.