Przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

23 stycznia 2020

Beneficjent:
Gmina Kock
ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja i przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Projektowane prace polegać będą na remoncie i przebudowie budynku OSP i świetlicy wiejskiej. W istniejącym garażu OSP zostaną wydzielone pomieszczenia związane z działalnością świetlicy wiejskiej w tym: kuchnia, zaplecze, toalety w tym jedna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany jest też montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz obiektu. Budynek OSP i świetlicy wiejskiej położone są w miejscowości Górka w województwie lubelskim. Do budynku świetlicy prowadzi utwardzona komunikacja wewnętrzna. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LSR.

Cel projektu: Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury kulturalnej i turystycznej w gminie Kock poprzez przebudowę budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Wartość zadania – 472 000,00 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 100 000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 30.12.2020 r.

Umowa nr 01125-6935-UM0312217/19 z dn. 22.01.2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020