„Rozwijam się przez zabawę – doposażenie placu Zabaw przy Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga”

29 kwietnia 2019

Beneficjent: Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock

Przedmiotem przedsięwzięcia jest doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku. Plac ten zostanie doposażony w elementy przeznaczone do zabawy zarówno dla młodszych dzieci jak i nieco starszych. W ramach niniejszej inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:
1) przygotowawczych i ręcznych robót ziemnych,
2) lokalizację i montaż urządzeń zabawowych
3) ułożenie nawierzchni amortyzującej pod piramidą linową w postaci maty przerostowej,
4) konserwację i naprawę istniejących elementów placu zabaw,
5) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
W ramach niniejszej inwestycji istniejący plac zabaw uzupełnia się o cztery nowe elementy zabawowe. Są nimi: piramida linowa o wysokości 2,7 m, bujak Dancer’s, bujak Konik oraz dwie trampoliny ziemne o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Wskazana inicjatywa ma na celu wzbogacenie oferty rekreacyjnej miasta.
Cel projektu: Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia, modernizacja i konserwacja istniejących zabawek przy Zespole Szkół w Kocku w celu utworzenia i udostępnienia mieszkańcom ciekawej i atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Wartość zadania – 58 658,54 zł
Wielkość wkładu środków w ramach dofinansowania – 53 325,00 zł
Termin zakończenia projektu: 30.06.2019 r.
Umowa nr 00807-6935-UM0311368/18 z dn. 25.10.2018 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.