Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

15 marca 2022

Rozwój cyfrowy Gminy Kock oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Kock oraz zakup oprogramowania biurowego oraz poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu.
W ramach przyznanego grantu zaplanowano:
– zakup 20 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 3 laptopów
– zakup i wdrożenie ochrony brzegowej sieci dla Urzędu Miejskiego w Kocku
– zakup i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania do backupu dla Urzędu Miejskiego w Kocku
– zakup i zdrożenie platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego w Kocku

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Kock a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kocku. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa danych poprzez zakup serwera i oprogramowania do bakupu. Dla zabezpieczenia danych zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie do zabezpieczenia i odzyskiwania danych serwerów oraz stacji roboczych i laptopów. W celu rozwoju usług cyfrowych skierowanych do mieszkańców w Gminie Kock niezbędna jest inwestycja mająca na celu dostosowanie lokalnej sieci komputerowej do obecnie panujących standardów. Wpłynie na to wymiana kilkunastoletnich urządzeń w serwerowni. Wymiana sprzętu na nowy da podstawę do sprawniejszego funkcjonowania Urzędu i uruchomieniu w niedalekiej przyszłości usługi skierowane do mieszkańców. Zakup platformy szkoleniowej dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa pozwoli przeprowadzić szkolenia, podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa w miejscu pracy. W ramach wstępnej diagnozy wyłoniony w zapytaniu ofertowym wykonawca dokona audytu bezpieczeństwa informatycznego, dokona sprawdzenia istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego i aktualizacji dokumentacji. Realizacja wszystkich założeń ujętych w grancie sprawi, że Urząd Miejski w Kocku będzie miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa informatycznego, z możliwością dostarczania mieszkańcom nowych usług.

Wartość przyznanego dofinansowania: 189 330,00 zł
Termin zakończenia zadania: 30.09.2023 r.
Nr umowy o powierzenie grantu: 3915/2/2021 z dn.15.03.2020 r.