Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

6 lipca 2022

Gmina Kock otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie cyfrowe dzieci z rodzin, których dziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.  W gminie Kock funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie.  Do programu zakwalifikowanych zostało 33 dzieci, których dziadkowie pracowali w Gospodarstwie Rybackim. Za pozyskane środki zostaną zakupione laptopy.

Kwota dofinansowania: 83 424 zł.