Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Gmina Kock realizuje projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

9 czerwca 2020

Od 1 kwietnia 2020 r. Gmina Kock realizuje we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekty (granty) Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Gmina pozyskała w ramach projektu Zdalna Szkoła 60.000 zł , w ramach projektu Zdalna Szkoła + 75.000 zł środków finansowych na zakup wyposażenia szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W ramach pozyskanych środków finansowych gmina zakupiła 36 szt. laptopów dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gen. Fr. Kleeberga w Kocku i 27 szt. laptopów dla uczniów Zespołu Szkół w Poizdowie. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców oraz głównie dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Dofinansowanie wynosi 100% czyli nie wymaga wkładu własnego gminy.