Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kocku

7 maja 2024

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kocku. Pierwszą część posiedzenia, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadziła najstarsza spośród radnych Pani Elżbieta Tutkaj. Radni oraz burmistrz otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowania. Przewodniczącym nowej rady został Pan Janusz Bilski, I wiceprzewodniczącym Pan Dariusz Różycki, zaś II wiceprzewodniczącym Pan Kamil Sidor.