Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

I Sesja Rady Miejskiej w Kocku kadencji 2018 – 2023

23 listopada 2018

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Kocku kadencji 2018 – 2023, podczas której Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Zbigniew Nicpoń wręczył radnym zaświadczenia o wyborze oraz akt powołania Burmistrzowi Miasta Kock Panu Tomaszowi Futerze. Ponadto radni i burmistrz złożyli ślubowanie oraz wybrano Prezydium Rady Miejskiej w Kocku w składzie: Pan Janusz Bilski – Przewodniczący, Pan Jarosław Kowalczyk – I Wiceprzewodniczący oraz Pan Adam Zykubek – II Wiceprzewodniczący.