Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Informacja Burmistrza Kocka – Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej

25 marca 2020

Szanowni Państwo!
Jeżeli w Waszym otoczeniu są osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, chore – w szczególności poddane kwarantannie, które potrzebują pomocy lub sami jesteście w takiej sytuacji zadzwońcie do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 505 675 416 w godzinach 7.30 – 19.00.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera