Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert 29.06.2020 z zkaresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1 lipca 2020

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Kock unieważnił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2020 r., gdyż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera

Kock, 29 czerwca 2020 r.