Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na organizację zadań publicznych

16 maja 2022

Burmistrz Miasta Kock unieważnił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2022 r., gdyż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

                                                                                                                Burmistrz Miasta Kock

                                                                                                                     /-/ Tomasz Futera