Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

INFORMACJA w sprawie unieważnienia konkursu ofert na organizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury

6 maja 2021

Kock, 06 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta Kock unieważnił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2021 r., gdyż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera