Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje drogowe – odbiór 15 września 2017 r.

15 września 2017

Wykonawca – PRD Lubartów S. A. Finansowanie – środki własne gminy

1. Przebudowa drogi gminnej nr 112631L w Kocku Rolnym od km 0+955 do km 2+443 o długości 1,448 km
2. Przebudowa drogi gminnej nr 112606L w Talczynie Kolonii od km 0+742 do km 1+624 o długości 0,882 km
3. Przebudowa drogi gminnej nr 103148L w Wygnance od km 0+980 do km 2+020 o długości 1,040 km
4. Przebudowa drogi gminnej nr 103153L w Ruskiej Wsi od km 0+000 do km 0+866 o długości 0,866 km

 

Urząd Miejski w Kocku

Adres
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock
Telefon
81 859 10 04
81 859 10 05
Fax
81 859 10 59
E-mail
Sekretariat: kock@kock.pl
Biuro burmistrza:burmistrz@kock.pl
Wpłaty
Wpłaty należności za wodę: 53 8721 0008 0000 0084 2000 0180
Pozostałe wpłaty: 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150
Poprawny CSS!