Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Jubileusz 40-lecia oddania do użytku gmachu szkoły oraz 40. rocznicę nadania Szkole Podstawowej imienia gen. Franciszka Kleeberga

16 października 2014

13 października 2014 r. Zespół Szkół w Kocku obchodził  podwójny jubileusz: 40-lecia oddania do użytku gmachu szkoły oraz 40. rocznicę nadania Szkole Podstawowej imienia gen. Franciszka Kleeberga.

Podczas uroczystych obchodów szkoła miała zaszczyt gościć rodzinę patrona szkoły, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Lublinie, Związku Nauczycielstwa Polskiego, władz samorządowych, parafii , dyrektorów kierujących placówką od jej powstania,  dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół,  przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji, czynnych i emerytowanych nauczycieli, osoby wspierające działalność szkoły, absolwentów, rodziców i uczniów.

Uroczyste obchody  rozpoczęły się od mszy św., podczas której zostały poruszone problemy współczesnej oświaty w świetle wartości przekazanych nam przez generała Franciszka Kleeberga.

Następnie uroczystości przeniosły się do budynku Zespołu Szkół w Kocku. Rozpoczęły się przemówieniem pani Haliny Pietrzeli, dyrektora Zespołu Szkół w Kocku, która w swoim wystąpieniu przybliżyła zebranym wydarzenia i fakty z kart historii szkoły. Padło w nim również wiele ciepłych słów pod adresem  tych, którzy tworzyli historię szkoły i uczestniczą w jej życiu. Była refleksja nad upływającym czasem  i  wyrazy uznania dla  osiągnięć  uczniów i nauczycieli.

Następnie głos zabrał pan Roman Wlazły- dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w latach 1973-1990. W swoim wystąpieniu przedstawił okoliczności wyboru patrona szkoły. Kolejni goście w swoich wystąpieniach podkreślali dorobek i osiągnięcia placówki. Złożyli także życzenia i wręczyli upominki.

Po wystąpieniach nadszedł czas na akademię przygotowaną przez uczniów. Występy przybliżyły wszystkim historię szkoły. Były także okazją do wspomnień, refleksji nad przemijającym czasem. Pozwoliły poczuć panującą w szkole atmosferę nauki, pracy i zabawy uczniów.

Obchody jubileuszu stały się również świetną okazją do wręczenia Nagród Dyrektora oraz Nagród Burmistrza nauczycielom wyróżniającym się w swojej pracy.

Po części oficjalnej goście mogli oglądać przygotowane wystawy prac uczniów. Wiele wzruszeń dostarczyły wszystkim kroniki szkolne. Wspomnieniom nie było końca…

DSC_0095 DSC_0107 DSC_0119 DSC_0137 DSC_0147 DSC_0155 DSC_0166 DSC_0179 DSC_0187 DSC_0196 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0235 DSC_0254 DSC_0336