Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Jubileusz setnych urodzin

27 października 2020

W dniu 24.10.2020 r. mieszkanka Gminy Kock Pani Teodora Grądek obchodziła jubileusz 100. rocznicy urodzin. Z tej okazji Szanowna Jubilatka otrzymała bukiet pięknych kwiatów, drobne prezenty oraz życzenia od Burmistrza Miasta Kock Pana Tomasza Futery, które przekazali w Jego imieniu kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz zastępca kierownika. Pani Teodora otrzymała również list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawickiego.

Życzymy zacnej Jubilatce szczęścia, wszelkiej pomyślności, spokoju, pogody ducha i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy.