Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Kock świętował 101. rocznicę odzyskania niepodległości

12 listopada 2019

Tradycyjne lokalne uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się pod obeliskiem upamiętniającym kontrofensywę znad Wieprza podczas Bitwy Warszawskiej. Burmistrz Tomasz Futera w swoim wystąpieniu przedstawił nawiązujący do rocznicy rys historyczny – od wydarzeń, które przyniosły Polsce wolność związanych z I wojną światową aż po współczesność. Delegacja samorządu złożyła kwiaty przy obelisku.

Następnie w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, po której w hali widowiskowo-sportowej odbyła się część artystyczna zorganizowana przez Dom Kultury i szkołę podstawową. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem pani Hanny Aleksandrowicz oraz uczniowie z Kocka i Poizdowa: Syczyńska Adrianna – „I Brygada”,Szelech Gabriela – „Jak nie kochać tej ziemi”,Goral Aleksandra – „Jest takie miasto, co zwie się Lwów”,, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Modlitwa dziewczyńska”, Gruchoła Jacek – „Warszawo ma”, Bagun Piotr – „Psalm”, „Polskie skrzydła” (SP Kock), Guz Zuzanna – „Dziewczyna z granatem” (SP Poizdów).

Fot. Krzysztof Niewęgłowski