Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

13 lutego 2023

Informuję, że od 21 lutego 2023 r. do 22 marca 2023 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje są prowadzone w następujących formach:

  • zbierania uwag w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku
    w postaci papierowej lub elektronicznej na adres [email protected] (wypełnienie formularza dostępnego w sekretariacie lub na stronie internetowej www.kock.pl);
  • spotkania konsultacyjnego w dniu 01 marca 2023 r., godz. 13.00; Urząd Miejski w Kocku – sala konferencyjna,
    Jana Pawła II, 21-150 Kock;
  • zbierania uwag ustnych przekazanych pod numer telefonu 81 85 91 004 lub 005 wewnętrzny 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Zarządzenie Nr 0050.1.379.2023

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz uwag-Komitet Rewitalizacji 2023