Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Kwesta 2020

20 października 2020

Od wielu lat dzień 1 listopada na naszym kockim cmentarzu możemy kojarzyć z kwestami na rzecz renowacji zabytkowych pomników. Kwestami skutecznymi, bo dzięki Waszym ofiarom udało się uratować już kilka wspaniałych nagrobków…
Zawsze brała w nich udział ogromna grupa naszych uczniów i nauczycieli. Dziękujemy tym, którzy przez wiele lat wspierali kwestę.
W tym roku musimy zmienić formę ale nie zmieniamy celu. Nadal prosimy o wsparcie aby kolejne pomniki mogły być podziwiane przez następne pokolenia.
Prosimy o wsparcie w zbiórce on-line. Każda kwota się liczy…

https://zrzutka.pl/mgnpxe?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR1SsFZ-teh2OI9X2ytjskm7uqHNF5OHu6a-0mWB2k_BBI7ajN8nvhufov8