Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Majówka z minisiatkówką

18 maja 2022

W dniu 14.05.2022r. w hali widowiskowo-sportowej SP w Kocku odbył się II Turniej Minisiatkówki o Puchar Dyrektora SP w Kocku. Do zawodów zgłosiły się 24 drużyny tj. z Białej Podl., Jabłonia, Leśnej Podl., Poizdowa i Kocka które rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach –„2” i „3”. Rolę gospodarza zawodów pełniła Dyrektor szkoły p. Renata Czajka, która najpierw ciepło i serdecznie przywitała wszystkie przybyłe na turniej drużyny, a po zakończeniu wręczyła wszystkim uczestniczkom pamiątkowe medale i dyplomy , a dodatkowo dla szkół z których przybyły drużyny Pani Dyrektor przekazała gry planszowe „Poznajemy Kock” które zostały wydane z okazji 600 lat lokacji miasta Kock. Turniej przebiegał w milej sportowej rywalizacji w duchu fair play. Inicjatorem oraz sędzią głównym zawodów był trener Janusz Kucharuk, a zawody sędziowały dziewczęta z klas siódmych z drużyny młodziczek KS Polesie.

Ostateczna kolejność: „2”                                                                   Ostateczna kolejność: „3”
Im    –  Jagielończyk I Biała Podl.                                                     Im    – Jagielończyk I Biała Podl.
IIm  – Jabłoń II                                                                                     IIm  – Jabłoń I
IIIm – Jagielończyk IV Biała Podl.                                                   IIIm  – Jagielończyk III Biała Podl.
IVm – Jabłoń I                                                                                      IVm  – Jagielończyk II Biała Podl.
Vm  – Jabłoń II                                                                                     Vm    – Kock I (P. Żelazek, M. Żelazek, H. Pawlak
VIm – Kock II ( M. Sobolewska, M. Król)                                       VIm   – Jabłoń II
VIIm – Kock I (A. Szczepańska, D. Jabłońska                               VIIm  – Kock II (M. Mazur,G.Krupińska,A. Szczepańska
VIII – Kock III (W. Anyszek, M. Mitura)                                        VIIIm – Poizdów
IXm – Jagielończyk II Biała Podl.                                                    IXm    – Leśna Podl.
Xm – Biała Podl. III
XIm – JabłońIV
XIIm – Kock IV (L. Białas, A. Lizut, J. Mitura)
XIIIm- Biała Podl. V
XIVm – Leśna Podl.
XVm – Poizdów

Foto z turnieju: