Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Matematyka górą – Gimnazjum w Poizdowie najlepsze w powiecie

11 sierpnia 2015

Uczniowie Gimnazjum w Poizdowie po raz kolejny osiągnęli wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej i części przyrodniczej. W 2015 r. wśród 19 gimnazjów powiatu lubartowskiego zajęli pierwsze miejsce z wynikiem 57,9 % w części matematycznej            i trzecie miejsce z wynikiem 54,8% w części przyrodniczej. Szczegółowe informacje na temat wyników egzaminu gimnazjalnego szkół województwa lubelskiego udostępnione zostały przez OKE w Krakowie, a ranking szkół naszego powiatu został zamieszczony na stronie:  lubartow24.pl (http://lubartow24.pl/informacje/szkolne_wiesci/92002/egzamin_gimnazjalny_2015_wyniki_szkol_z_naszego_powiatu/). Tak dobre wyniki cieszą nie tylko uczniów, którzy dzięki dobrze zdanemu egzaminowi mają duże szanse na dostanie się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych, ale i nauczycieli, którzy włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie młodzieży do egzaminu, a co za tym idzie, do dalszego kształcenia.