Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

12 października 2017

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie od km 2+095 do km 2+500 o długości 0,405 km za kwotę 156.681 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów.

Urząd Miejski w Kocku

Adres
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock
Telefon
81 859 10 04
81 859 10 05
Fax
81 859 10 59
E-mail
Sekretariat: kock@kock.pl
Biuro burmistrza:burmistrz@kock.pl
Wpłaty
Wpłaty należności za wodę: 53 8721 0008 0000 0084 2000 0180
Pozostałe wpłaty: 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150
Poprawny CSS!