Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

12 października 2017

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie od km 2+095 do km 2+500 o długości 0,405 km za kwotę 156.681 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów.