Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Nie żyje Kleeberczyk gen. Zbigniew Ścibor-Rylski

6 sierpnia 2018

3 sierpnia zmarł w Warszawie Zbigniew Ścibor-Rylski.

Urodził się w 1917 roku na Kresach Wschodnich. Ukończył wojskową szkołę lotniczą. W chwili wybuchu II wojny światowej służył w 1. Pułku Lotniczym. 6 września 1939 roku opuścił Warszawę. Walczył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”, a po jej kapitulacji próbował przedostać się do Rumunii. Trafił do niemieckiej niewoli, ale udało mu się uciec z oflagu.

Walczył w 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, od lipca 1944 roku brał udział w Powstaniu Warszawskim. Dowodził 2 kompanią I batalionu 50 Pułku Piechoty. Po wojnie przeniósł się do Poznania. Był jednym z inicjatorów budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, przez dziesięć lat członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Urząd Miejski w Kocku

Adres
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock
Telefon
81 859 10 04
81 859 10 05
Fax
81 859 10 59
E-mail
Sekretariat: kock@kock.pl
Biuro burmistrza:burmistrz@kock.pl
Wpłaty
Wpłaty należności za wodę: 53 8721 0008 0000 0084 2000 0180
Pozostałe wpłaty: 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150
Poprawny CSS!