Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Nowy bus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

8 grudnia 2016

Od 01 grudnia br. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kocku są dowożeni nowym busem. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku pozyskało pieniądze z PFRON, Urzędu Gminy w Kocku za pośrednictwem Powiatu Lubartowskiego oraz z Fundacji Banku Polskiego PKO. Dzięki zgromadzonym pieniądzom stowarzyszenie zakupiło nowego, 9-cio osobowego busa. Uczestnicy Warsztatu dowożeni są do placówki z terenu Gminy Kock, Jeziorzany, Borki, Serokomla, Czemierniki. Samochód pokonuje trasę ok. 300 km. Ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności (upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby neurologiczne, niepełnosprawności sprzężone, uszkodzenie narządu wzroku, upośledzenie narządu ruchu) i miejsce zamieszkania uczestników konieczne jest dowożenie osób niepełnosprawnych do Warsztatu, aby umożliwić im korzystanie z rehabilitacji(ruchowej, społecznej, zawodowej) i terapii zajęciowej.