Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Obchody Święta Konstytucji

6 maja 2019

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja w Kocku rozpoczęły się tradycyjnie przemarszem pocztów sztandarowych i delegacji pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Burmistrz Tomasz Futera w swoim wystąpieniu przypomniał okoliczności wprowadzenia Konstytucji, nawiązał też do współczesności w kontekście minionej 15 rocznicy wstąpienia polski do Unii Europejskiej. Następnie w kościele parafialnym miała miejsce Msza Święta w intencji Ojczyzny, po której zakończeniu na placu Anny Jabłonowskiej odbyło się widowisko patriotyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kocku.