Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Obchody Święta Strażaka w Zakalewie

31 lipca 2015

W dniu 26 lipca odbyły się gminne obchody Święta Strażaka zorganizowane przez OSP w Zakalewie przy wsparciu Urzędu Miejskiego. Rozpoczęła je msza święta w intencji strażaków odprawiona w kościele w Poizdowie przez księdza kanonika Krzysztofa Hapona – proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Po niej na placu kościelnym odbyła się dalsza część uroczystości, podczas której głos zabrali Pan Tomasz Futera – Burmistrz Miasta Kock oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie brygadier Jarosław Maluga i Komendant Komisariatu Policji w Kocku nadkomisarz Krzysztof Hermaniuk.

Po wystąpieniach okolicznościowych odbyła się ceremonia wręczania odnaczeń i medali. Aktu dekoracji dokonywali Burmistrz i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 24 kwietnia 2015 r. nadało MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:

  1. Złoty Medal druhowi Janowi Czesławowi Miturze, synowi Jana;

  2. Srebrny Medal druhom: Marianowi Sychowi, synowi Konstantego; Krzysztofowi Miturze, synowi Józefa; Tadeuszowi Pawelcowi, synowi Stefana; Henrykowi Dence, synowi Jana;

  3. Brązowy Medal druhom: Witoldowi Łucjanowi, synowi Ryszarda; Grzegorzowi Miturze, synowi Mariana; Krzysztofowi Miturze, synowi Jana Czesława; Henrykowi Fiborkowi, synowi Henryka.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 26 maja 2015 r. nadało ODZNAKI WZOROWY STRAŻAK druhom: Adamowi Miturze, Wojciechowi Dence, Marianowi Dence, Piotrowi Zajączkowskiemu, Mikołajowi Miturze, Marcinowi Miturze, Andrzejowi Łucjanowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 marca 2015 r. nadało ODZNAKI ZA WYSŁUGĘ LAT:

  1. Za wysługę 40 lat druhom: Marianowi Dence; Henrykowi Dence; Marianowi Sychowi; Tadeuszowi Pawelcowi; Czesławowi Miturze;

  2. Za wysługę 30 lat druhom: Kazimierzowi Okoniowi; Zdzisławowi Zagrodnemu; Jerzemu Zagrodnemu; Krzysztofowi Miturze, synowi Józefa; Henrykowi Fiborkowi; Grzegorzowi Żelazkowi;

  3. Za wysługę 15 lat druhom: Witoldowi Łucjanowi; Grzegorzowi Miturze;

  4. Za wysługę 10 lat druhom: Mikołajowi Miturze; Tomaszowi Kusykowi; Szczepanowi Sychowi; Marcinowi Miturze; Janowi Miturze; Krzysztofowi Miturze, synowi Jana Czesława; Sławomirowi Miturze; Kamilowi Miturze; Romanowi Pawelcowi;

  5. Za wysługę 5 lat druhom: Wojciechowi Dence; Piotrowi Zajączkowskiemu.

    Obchody zakończył poczęstunek w strażnicy OSP w Zakalewie.

DSC_0138 DSC_0135 DSC_0146 DSC_0133 DSC_0131 DSC_0135