Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Odsłonięcie tablicy pomordowanych w akcji Reinhardt

28 czerwca 2024

Dnia 27 czerwca przy kockiej bibliotece odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci pomordowanych obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zamieszkujących Kock w czasie akcji Reinhardt, w latach 1942-1943. Po krótkich przemowach pana Burmistrza Tomasza Futery i przewodniczącego Rady Miasta pana Janusza Bilskiego oraz modlitwie ks. proboszcza Andrzeja Siedlanowskiego odsłonięcia tablicy dokonał wicemarszałek Marcin Szewczak.