Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

8 lutego 2023

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku, informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Posiadamy wolne miejsce do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z kierownikiem tut. Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem tel. 81. 859 12 56
OPIEKA wytchnieniowa – dla kogo?
Dla opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
Osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
UWAGA: Opiekun musi faktycznie mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym i  świadczyć całodobową i bezpośrednią opiekę.