Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży

4 października 2016

W dniu 30 września 2016 r. na plebanii Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim odbyło się podsumowanie Światowych Dni Młodzieży z udziałem JE Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, który osobiście podziękował i wręczył okolicznościowe medale (na fotografii) tym, którzy w sposób szczególny pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia.

Gości powitał Kustosz Sanktuarium i Dziekan Dekanatu Radzyńskiego ksiądz Prałat Roman Wiszniewski przekazując wyrazy uznania i wdzięczności przybyłym przedstawicielom władz i  instytucji wspierających. W imieniu społeczności gminy Kock medal odebrał Burmistrz Tomasz Futera.