Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

1 marca 2022

Informacje dla uchodźców

Wszystkie ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy można znaleźć na stronie:

Informacje | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

 

Starostowie z terenu województwa lubelskiego otrzymali polecenie od Wojewody, dotyczące zorganizowania miejsc pobytu dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Takie miejsca już funkcjonują na terenie naszego powiatu lubartowskiego. Aby uchodźcy mogli z nich skorzystać muszą zostać tam skierowani przez utworzone przy granicy z Ukrainą  „punkty  recepcyjne”. Lista punktów recepcyjnych  w województwie lubelskim dostępna jest na stronie LUW w Lublinie. Ponadto uchodźców z Ukrainy, mogą przyjmować osoby prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego do miejsc zorganizowanych we własnym zakresie. Jednak w takim przypadku ponoszą one odpowiedzialność za finansowanie ich pobytu, Starostwo i Gminy będą mogły wesprzeć takie miejsca darami rzeczowymi, produktami żywnościowymi itp. w miarę posiadanych zasobów pozyskanych ze zbiorek publicznych lub przekazanych przez firmy i instytucje. W przypadku gdy, na teren naszego powiatu trafili uchodźcy z pominięciem punktów recepcyjnych a zorganizowali sobie zakwaterowanie we własnym zakresie  osoby takie należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lubartowie pod numerem telefonu 81 854 33 12, ponieważ powiaty posiadają dostęp do wirtualnych punktów recepcyjnych. Prawo do przebywania w utworzonym przez Starostwo ośrodku dla uchodźców posiadają jedynie osoby które przybyły na terytorium RP w dniu 24 lutego i po tej dacie

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy  polskiej dostępne są pod numerem  infolinii Urzędu Do Spraw Cudzoziemców 81 47 721 75 75. Została też uruchomiona strona i internetowa  www.ua.gov.pl

Specjalne linie telefoniczne zostały uruchomione też w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim: +48 692 476 823. +48 692 268 717, +48 883 849 598, infolinie są czynne codziennie w godzinach 7.00-18.00. Pytania można również przekazywać za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronie internetowej https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/kontakt.

W związku z ogromnym odzewem społeczności lokalnych na prośby o przekazywanie darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy, obserwacja przebiegu akcji oraz zaleconą przez Wojewodę koniecznością jej uporządkowania  przesyłam kilka spostrzeżeń:

  1. Może być tak, że w każdej Gminie będzie utworzone miejsca do kwaterowania uchodźców, a ponadto uchodźcy będą przebywać u polskich rodzin w prywatnych domach. Dlatego zebrane rzeczy, które można przechowywać (nowa odzież, chemia, koce, śpiwory itp.), albo przynajmniej jakaś część z nich niech pozostanie na miejscu w Gminach w celu pomocy tym osobom.
  2. Nie jest wykluczone, że po pewnym czasie pomoc rzeczowa od mieszkańców, się zmniejszy.
  3. Przynoszenie darów bezpośrednio do miejsc przebywania uchodźców powoduje ich nadmierne nagromadzenie w tym miejscu i bałagan.
  4. Proszę wyznaczyć w Gminach osoby odpowiedzialne za zbiórkę oraz miejsca do przechowywania darów, w których będą one posegregowane i policzone. Dostarczajmy i wydawajmy z tych miejsc uchodźcom aktualnie potrzebne rzeczy. Imię i nazwisko koordynatora oraz nr Tel. proszę przesłać na adres [email protected].
  5. Nadmiar zebranych rzeczy można przekazywać do lubartowskiego PCK. którego punkt zbiórki mieści się w budynku po straży pożarnej w Lubartowie przy ul. Jana Pawła II 14.
  6. Zebrane rzeczy można przekazać na Ukrainę wyłącznie za pośrednictwem utworzonego przez Starostwo Powiatowe hub’a (adres jak w punkcie 5). Lista środków, które są przekazywane Ukrainie jest na stronie https://poMragamukrainie.gov.pl.  Przekazujemy tylko wymienione tam dary. Akcję koordynuje Jarosław Budka – Członek Zarządu Powiatu telefon kontaktowy 607 03’7 032.
  7. Osobom, które chcą przyjmować uchodźców uświadamiamy, że jest to wielka odpowiedzialność oraz że być może trzeba będzie im tej pomocy udzielać przez długi okres (obecnie czas nieokreślony).
  8. Nie należy zbierać leków.
  9. Lista oficjalnych zbiórek i możliwość pomocy jest dostępna na stronie https://pomagacukrainie.gov.pl.