Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

„Posiłek w szkole i w domu” – Rządowy program dożywiania na lata 2019-2023

24 marca 2022

Gmina Kock realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu realizowane są dwa moduły: I. Moduł dla dzieci i młodzieży oraz II. Moduł dla osób dorosłych.
Celem modułu I i II jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Gmina Kock uzyskała na 2022 rok, w formie dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego środki finansowe w wysokości 495 000,00zł
Całkowity koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2022 to: 630 000,00zł
Wkład własny to 135 000,00zł.