Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Pożegnanie o. Krzysztofa Kopcia

16 lutego 2015

10 lutego 2015 r. na plebanii parafii pw. św. Michała Archanioła w Siołkowicach Starych (pow. opolski), w 53. roku życia, 33. roku powołania zakonnego i 27. roku kapłaństwa IMG_8587zmarł nagle o. Krzysztof Kopeć. Urodził się 27 maja 1962 r. w Kocku  (rodzice Stanisław i Teresa z d. Niedziela). Od 1977 r. uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kocku, gdzie 1981 r. zdał maturę. We wrześniu 1981 r. rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu, a 8 września 1982 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Tam też 8 września 1986 r. złożył śluby wieczyste, przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. S. Napierały (17 czerwca 1987 r.) i prezbiteratu z rąk abp. J. Stroby (20 czerwca 1988 r.).

Jego pierwszą placówką były Siedlce, gdzie przez cztery lata był wikariuszem (1988–1991). W następnych latach (1991–1996) pracował w Iławie, gdzie był wikariuszem, następnie od 1992 r. ekonomem, rekolekcjonistą oraz zastępcą przełożonego. Następne 10 lat (1996–2005) był rekolekcjonistą w Bodzanowie k. Głuchołaz. Następnie po roku pracował jako rekolekcjonista w Łebie i Gorzowie. Od 2007 r. pracował w Lublińcu. Jako rekolekcjonista głosił wiele misji, rekolekcji, prowadził animacje misyjne oraz zastępował okolicznych proboszczów. Jego śmierć była niespodziewana. Odszedł do Domu Ojca w czasie zastępstwa proboszcza na Opolszczyźnie.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa, koncelebrowało ponad 60 księży – oblatów oraz kapłanów diecezji gliwickiej, opolskiej oraz siedleckiej, skąd o. Kopeć pochodził.

915546_12025_4 915547_12026_4