Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Prestiżowe wyróżnienie dla Kocka

22 października 2014

Urzad Miasta i Gminy Kock otrzymał specjalny dyplom za realizację projektu rewitalizacji „Kock – rynek wraz z przyległymi ulicami” wyróżnionego w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (edycja 2014) w kategorii REWITALIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. Konkurs jest współorganizowany przez Związek Miast Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta RP, który dyplom podpisał.

Wyróżnienie przyznano za duzy szacunek dla dziedzictwa kulturowego, wyrażony prostotą użytych form i kompozycją podkreślającą najważniejsze elementy o historycznym znaczeniu.

Dyplom PrezydentWyroznienie 1

Poniższy link do transmisji uroczystości, podczas której wyróżnienie odbiera burmistrz Kocka Tomasz Futera – 44 minuta transmisji.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/transmisja/