Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Cyfrowa Gmina

13 lipca 2022

 

Rozwój cyfrowy Gminy Kock oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Kock oraz zakup oprogramowania biurowego oraz poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu.
W ramach przyznanego grantu zaplanowano:
– zakup 20 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 3 laptopów
– zakup i wdrożenie ochrony brzegowej sieci dla Urzędu Miejskiego w Kocku
– zakup i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania do backupu dla Urzędu Miejskiego w Kocku
– zakup i zdrożenie platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego w Kocku

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Kock a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kocku. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa danych poprzez zakup serwera i oprogramowania do bakupu. Dla zabezpieczenia danych zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie do zabezpieczenia i odzyskiwania danych serwerów oraz stacji roboczych i laptopów. W celu rozwoju usług cyfrowych skierowanych do mieszkańców w Gminie Kock niezbędna jest inwestycja mająca na celu dostosowanie lokalnej sieci komputerowej do obecnie panujących standardów. Wpłynie na to wymiana kilkunastoletnich urządzeń w serwerowni. Wymiana sprzętu na nowy da podstawę do sprawniejszego funkcjonowania Urzędu i uruchomieniu w niedalekiej przyszłości usługi skierowane do mieszkańców. Zakup platformy szkoleniowej dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa pozwoli przeprowadzić szkolenia, podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa w miejscu pracy. W ramach wstępnej diagnozy wyłoniony w zapytaniu ofertowym wykonawca dokona audytu bezpieczeństwa informatycznego, dokona sprawdzenia istniejącej dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego i aktualizacji dokumentacji. Realizacja wszystkich założeń ujętych w grancie sprawi, że Urząd Miejski w Kocku będzie miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa informatycznego, z możliwością dostarczania mieszkańcom nowych usług.

Wartość przyznanego dofinansowania: 189 330,00 zł
Termin zakończenia zadania: 30.09.2023 r.
Nr umowy o powierzenie grantu: 3915/2/2021 z dn.15.03.2020 r.